Adjust the font size:     Reset ↕

Vývoj vize po pražském sněmu?

K jakému dlouhodobému horizontu se vlastně vize vztahuje? Jistě delšímu, než jsou dvě volební období. Onen horizont zatím nechceme přesně definovat, ale myslíme že výhled do tří volebních období (jako má strategie Junáka) je příznivým kompromisem dostatečného času na pozvolnou dlouhodobou práci a naší omezené schopnosti vidět potřeby budoucnosti. Krátce po pražském sněmu bude tedy VIZE CAPUT REGNI připravena ve svých základních tezích a následně začneme připravovat různá doporučení a inspiraci pro ty, kdo ji budou chtít realizovat.