Adjust the font size:     Reset ↕

Z čeho jsme při psaní vize vycházeli?

Základní témata položil tým vize sestavený z několika členů Pražské rady a pár nadšených dobrovolníků. Další náměty jsme pak sbírali na jarních návštěvách ORJ. Na jarním výjezdním zasedání PRJ proběhlo rozpracování obsahu jednotlivých bodů a oponentura celkového záměru vize. Přes léto jsme vybírali ze všech sebraných témat ta, jež mají dlouhodobý potenciál a jsou zrealizovatelná. Na podzim letošního roku přišla řada na formulace a tříbení postupu, jak vizi dovést do zdárného konce.