Adjust the font size:     Reset ↕

Vize Prahy vs. strategie Junáka.

Po dobu tvorby vize jsme vznikající strategii Junáka monitorovali a hledali témata, která bychom mohli ve vizi Prahy využít. Současný návrh VIZE strategii nijak neodporuje. V některých oblastech rozvíjí témata jež ve strategii nejsou. Mnoho z jejích námětů naopak neřeší. Dle našeho záměru si dokumenty neodporují, ani na sebe záměrně nenavazují. Vycházíme z přesvědčení, že problémy a příležitosti Prahy jsou natolik specifické, že se nemohou promítnout do celostátního strategického dokumentu, sloužícího jako osnova skautského rozvoje pro všechny kraje ČR. Pokud byste měli pocit, že VIZE CAPUT REGNI strategii Junáka nějak zásadně odporuje, určitě nám zašlete náležité připomínky. Nechceme vizi, která je v rozporu se strategií celého hnutí.