Adjust the font size:     Reset ↕

Co se stane s připomínkami a jak se o vizi rozhodne?

Vaše připomínky budeme zvažovat a zapracovávat tak, aby nejpozději v polovině ledna 2014 byl navržen finální text vize. Ten by měl být diskutován a schválen na pražském sněmu. Během něho nebude prostor na nové formulování a změnu obsahu jednotlivých kapitol. Můžeme však debatovat, jakou váhu jednotlivým kapitolám přidělíme a některé zcela vyřadit. Může se tak stát, že text VIZE během sněmu značně prořídne. Je však lepší mít stručný dokument, na jehož obsahu se většinově shodneme, než hájit přítomnost všech původních bodů s rizikem, že by byl celý dokument odmítnut.