Adjust the font size:     Reset ↕

O čem je vize Prahy?

Přiblížení cíle a potenciálu.

VIZE CAPUT REGNI vznikla na základě volebního programu výkonného týmu Pražské rady z ledna 2011. Předeslaným a sněmem schváleným cílem je vytvoření dokumentu řešícího dlouhodobé strategické otázky skautingu v Pražském kraji, na jejichž řešení se v dlouhodobém kontinuálním skautování nenajde čas. Praha je sama o sobě kraj specifický. Výjimečným faktorem je to, že zde skauti žijí v pospolité provázané aglomeraci, mají k sobě dopravně velmi blízko a díky výhodám velkoměsta mají i jedinečné, mnohé příležitosti prosazovat poslání skautingu v soudobé společnosti.

VIZE CAPUT REGNI bude dokumentem, kterým se mohou řídit všechny jednotky pražského kraje. Nemá být jen pracovní osnovou pro krajskou radu, nemá být obecným nenávodným manifestem. Vize si klade za cíl vytyčit dlouhodobý směr zlepšování skautingu v Praze a zodpovědět strategické otázky, na které se nám v běžné činnosti tříletých pracovních období nedostává síly. Vize si neklade malé ambice a počítá s tím, že je třeba synergické spolupráce mnoha lidí, aby se její plány uskutečnily. Vize fandí idealismu a inovacím — věří ve smysl bezmezné touhy po zlepšování skautingu a hledání jeho podob pro 21. století. Vize chce zachovat zdravý pragmatický pohled na okolní svět a každou svou tezi opírá o praktická doporučení, díky nimž lze její body naplnit. VIZE CAPUT REGNI nechce být zdí mezi tradicí a inovací — chce těžit z obou přístupů.

Co je předpokladem úspěchu?

Má-li takový dokument fungovat, je nutné aby byl schválen většinou pražských skautů (schválení na pražském sněmu). Má-li jej Praha schválit, bude pro ni důležité, zda řeší skutečné potřeby všech pražských jednotek. Mají-li se ve vizi objevit témata, která Prahu skutečně pálí, bude nutné, aby prošla veřejnou oponenturou a přizpůsobila se komentářům. Předpokladem úspěchu je zejména to, zda vize pražské skauty zaujme a přijmou ji. Pokud se tak nestane, upadne následující text v zapomnění a pražský skauting bude stejný, jako byl doteď. Začtěte se do následujících řádků

Vize je šancí, nikoli nutností.

Přiblížení vzniku VIZE a možného úspěchu.

Vize je příležitostí pro každou jednotku v Praze. Mají-li se velké věci podařit, je třeba spojit síly začít na jejím plnění spolupracovat. Vize by byla svým způsobem zbytečná, pokud bychom ji na pražském sněmu nadšeně odsouhlasili a během následujících let se nijak neposunuli. Vize nezakládá své teze na velkolepých činech jednotlivců. Spoléhá spíš na dlouhodobou každodenní drobnou činnost, která se ve výsledku scelí ve velký dlouhodobý počin. Vize by neměla vyžadovat vrcholové nasazení těch nejschopnějších. Skrze spolupráci a drobné skutky naopak umožní zapojení i malým jednotká.